Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un parlamenta delegācija

01.04.2019.

Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē  Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un parlamenta delegācija

Šā gada 1. un 2. aprīlī pieredzes apmaiņas vizītē Valsts kontrolē uzturas Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un Gruzijas parlamenta pārstāvji. Vizīte notiek, lai stiprinātu Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes darba atbilstību starptautiskajiem revīzijas standartiem un labajai praksei, kā arī lai dalītos Valsts kontroles pieredzē par sadarbību ar parlamentu.

“Likumdevēja un augstākās revīzijas iestādes laba sadarbība ir izšķiroši svarīga: abas puses vieno nepieciešamība valsts iedzīvotāju interesēs rūpēties par valsts mantu un finansēm. Sadarbībā ar Valsts kontroli likumdevējs saņem neatkarīgu, objektīvu eksperta viedokli par to, kā nodrošināt, lai iedzīvotāju samaksātie nodokļi un cita valsts manta tiktu izmantota tiesiski un lietderīgi, tātad – sabiedrības interesēs,” uzsver valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un parlamenta deputātu delegācija otrdien, 2. aprīlī plkst. 12 Saeimas Sarkanajā zālē tiksies ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju un iepazīsies ar Valsts kontroles un Saeimas sadarbības pieredzi.

Tā kā augstāko revīzijas iestāžu darbību regulē nacionālā likumdošana, ir svarīgi, lai arī likumdevējs izprastu starptautiskajos augstāko revīzijas iestāžu standartos noteiktos principus un pieņemtu izsvērtus lēmumus normatīvo aktu izmaiņu procesā. Līdz ar to Gruzijas parlamenta pārstāvjiem šī vizīte ir iespēja iepazīties ar Valsts kontroles pilnvarām, komunikācijas aspektiem, revīziju praktiskajiem jautājumiem un sadarbību ar Saeimu.

Tāpat vizītes ietvaros Gruzijas delegācija tiksies ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem un pārrunās politisko partiju finansēšanas uzraudzības jautājumus, kas ir Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes atbildībā.

Pieredzes apmaiņas vizīte tiek organizēta Eiropas Komisijas attīstības un sadarbības programmas projekta “Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes institucionālās kapacitātes stiprināšana”  ietvaros. Valsts kontrole ar Gruzijas kolēģiem sadarbojas kopš 2010. gada.