Revidenti tiekas ar Talsu novada iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem

30.09.2020.

2019. gada septembrī Valsts kontrole uzsāka revīziju Talsu novada pašvaldības pārvaldītajās kapitālsabiedrībās – SIA "Talsu ūdens", SIA "Talsu namsaimnieks", SIA "Talsu televīzija", SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" un SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" par laika posmu no 2017. līdz 2019. gadam. Revīzijas mērķis – noskaidrot, vai Talsu novada pašvaldība tās pārvalda sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem.