Rīgā aizvadīta 11. INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes sanāksme

05.07.2019.

Rīgā aizvadīta  11. INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes sanāksme

25.–28. jūnijā Rīgā, organizējot Starptautisko revīzijas standartu padomes (Padome ) sanāksmi, Valsts kontrole atkārtoti pierādīja, ka Latvija kļūst par publiskā sektora revīzijas standartu kompetences centru arī starptautiskā līmenī.

“Padome atbild par starptautisko revīzijas standartu kvalitāti, tātad nosaka spēles noteikumus, pēc kuriem spēlē gandrīz 200 valstu augstākās revīzijas iestādes. Mēs ļoti lepojamies ar to, ka arī maza valsts var dot pienesumu efektīvas valsts pārvaldes attīstībā visā pasaulē. Tas ir iespējams tieši tāpēc, ka esam spējuši pierādīt savu profesionalitāti, līdz ar to mūsos ieklausās,” stāsta valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Padomē strādā konkursa kārtībā izvēlēti sešpadsmit valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji ar sevišķi augstām eksperta līmeņa zināšanām un pieredzi publiskās pārvaldes revīziju jomā. Latvijas Republikas Valsts kontrole tika izvēlēta darbam Padomē pirms trim gadiem un darbojas tajā plecu pie pleca ar tādām publiskā sektora revīziju autoritātēm kā Eiropas Revīzijas palāta, ASV, Kanādas, Jaunzēlandes, Francijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas augstākās revīzijas iestādes.

Rīgas sanāksmes laikā Padome apstiprināja starptautiskos standartus augstāko revīzijas iestāžu tiesu darbībai, informācijas sistēmu revīzijām un politiku īstenošanas progresa izvērtēšanai, kā arī izvērtēja standartu projektus publiskās un privātās partnerības, publiskā iepirkuma u.c. revīzijām.

Piedaloties starptautisko revīzijas standartu izstrādē, Valsts kontrole būtībā veido vidi, kādā tiek veiktas revīzijas visā pasaulē, tātad tieši ietekmējot arī Valsts kontroles darbu ar mērķi padarīt efektīvāku arī Latvijas Republikas valsts pārvaldi un uzlabot iedzīvotāju ikdienu.

Pabeidzot darbu četru dienu garumā, mūsu partneri no citām Padomē pārstāvētajām valstīm augsti novērtēja Valsts kontroles vadītājas un darbinieku ieguldījumu, uzsverot, ka šīs sanāksmes darba organizācija bija īpaši produktīva un Latvijas Republikas Valsts kontrole ir uzlikusi augstu latiņu nākamo Padomes sanāksmju organizētājiem.

Padomes sanāksmes rotācijas kārtībā organizē Padomes dalībvalstis, un nākamā sanāksme tiek plānotā šī gada decembrī Oslo, Norvēģijā.

Valsts kontroli Padomē pārstāv Marita Salgrāve, valsts kontroliera padomniece stratēģiskās attīstības jautājumos.