RSU studenti sadarbībā ar Valsts kontroli aptaujā iedzīvotājus par līdzdalības iespējām pašvaldībās

21.10.2022.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studenti sadarbībā ar Valsts kontroli veic aptauju par pašvaldību komunikāciju, lai iesaistītu iedzīvotājus līdzdalībā. Jaunieši (vecumā no 13 līdz 25 gadiem) tiek uzrunāti ar e-klase.lv starpniecību un izmantojot sociālo tīklu platformu “Tiktok”. Savukārt pārējie iedzīvotāji tiek uzrunāti katras pašvaldības populārākajās iedzīvotāju grupās sociālo tīklu platformā “Facebook”. Aptaujas rezultāti sniegs informāciju par iedzīvotāju vēlmēm, t.sk. – kā tie vēlētos, lai pašvaldība par līdzdalības iespējām ar tiem komunicē.

Saite uz iedzīvotāju aptauju pieejama šeit: https://ej.uz/NoverteLidzdalibu Aptauja ir anonīma, tās aizpildīšana aizņem aptuveni 7 minūtes. Datus izmantos tikai apkopotā veidā. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt Valsts kontroles revidentei - juristei Guna.Rudzite@lrvk.gov.lv.

Aicinām Jūrmalas un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības, Ādažu, Cēsu, Dienvidkurzemes, Dobeles, Gulbenes, Kuldīgas, Limbažu, Madonas un Rēzeknes novada pašvaldību iedzīvotājus to aizpildīt!

Sadarbība ar RSU Komunikācijas fakultāti notiek lietderības revīzijas “Vai pašvaldību veiktās darbības nodrošina iedzīvotāju līdzdalību un informētību” ietvaros. Revīzijas izlasē ietvertas Jūrmalas un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības, Ādažu, Cēsu, Dienvidkurzemes, Dobeles, Gulbenes, Kuldīgas, Limbažu, Madonas un Rēzeknes novada pašvaldības. Galvenie jautājumi, ko vērtē revīzijā:

  • vai pašvaldības nodrošina iedzīvotāju līdzdalību tiem būtiskos jautājumos un visos labajā praksē paredzētajos iedzīvotāju līdzdalības posmos;
  • vai pašvaldības veic mērķtiecīgas darbības, lai panāktu, ka iespējami vairāk iedzīvotāju un dažādas iedzīvotāju grupas uzzina par līdzdalības iespējām un iesaistās līdzdalības procesos;
  • vai pašvaldība nodrošina pietiekamu un savlaicīgu atgriezenisko saiti par līdzdalības rezultātu;
  • vai pašvaldību veiktās darbības jauniešu līdzdalības veicināšanā ir pietiekamas, lai izveidotu pilsoniski aktīvu jauno paaudzi.

Par revīziju

Lietderības revīzijā “Vai pašvaldību veiktās darbības nodrošina iedzīvotāju līdzdalību un informētību” Valsts kontrole sadarbojas ar nodibinājumu “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Komunikācijas fakultāti. Revīzijā vērtē, cik kvalitatīvas ir pašvaldību piedāvātās sadarbības metodes ar iedzīvotājiem un vai tās reāli veicina iedzīvotāju līdzdalību. Revīziju “Vai pašvaldību veiktās darbības nodrošina iedzīvotāju līdzdalību un informētību” plānots noslēgt 2023. gada februārī.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv