Valsts aizsardzības resora galvenajā mītnē jau trešo gadu desmitu neizskaidrojamu labvēlību bauda privāts nomnieks

09.02.2021.

Trešdaļa Aizsardzības ministrijas valdījumā esošās teritorijas Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11, kur vēsturiski atrodas Nacionālo bruņoto spēku vadības galvenā mītne – Apvienotais štābs, realitātē nav pieejama aizsardzības nozares vajadzībām. Kaut arī pēdējos gados nepieciešamība aizsardzības resoram visu šo teritoriju izmantot savām vajadzībām ievērojami pieaugusi, zemes un telpu nomas līgumi ar privātu uzņēmēju, kas noslēgti uz 40 gadiem, ir spēkā joprojām un liedz aizsardzības resoram pilnvērtīgi izmantot Krustabaznīcas ielas teritoriju. Pie šādiem secinājumiem Aizsardzības ministrijas 2020. gada finanšu revīzijas gaitā, papildus pārbaudot, vai īpašumu Krustabaznīcas ielā 11 aizsardzības resors pārvaldījis valsts interesēs, ir nonākusi Valsts kontrole.

Līgumi par zemes un telpu iznomāšanu ar nomnieku SIA “ARSAN” uz 40 gadiem noslēgti 1998. gadā, pārkāpjot tobrīd spēkā esošo regulējumu un paredzot Aizsardzības ministrijai neizdevīgus nosacījumus. Saskaņā ar līgumiem SIA “ARSAN” drīkst nomāto zemi izmantot ēku un būvju celtniecībai, ekspluatācijai un apsaimniekošanai biroju un tirdzniecības vajadzībām, kā arī slēgt apakšnomas līgumus. Ar SIA “ARSAN” noslēgtajos nomas līgumos nav arī noteikumu, kas ierobežotu nomnieka vai apakšnomnieku darbību, ņemot vērā, ka nomātā teritorija ir valsts aizsardzības objekts.

Valsts kontrole, veicot pārbaudi, īpaši pievērsās pēdējiem 10 gadiem, kad nekustamo īpašumu objekts Krustabaznīcas ielā 11 ir nonācis Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) pārvaldīšanā. VAMOIC kā šī īpašuma pārvaldītājs ne tikai nav rosinājis pārskatīt noslēgto līgumu nosacījumus, bet arī nav izmantojis līgumos paredzēto iespēju uzsākt līgumu laušanas procedūru, lai gan SIA “ARSAN” sistemātiski un ilgstoši kavējusi maksājumus un šāds noteikums līgumos ir paredzēts.

Revidenti nerod izskaidrojumu VAMOIC labvēlībai pret SIA “ARSAN”, kas regulāri kavējusi līgumā noteiktos nomas un energoresursu maksājumus. Ieilgušo un apjomīgo kavēto maksājumu dēļ SIA “ARSAN”  regulāri kreditēta uz valsts rēķina līdz brīdim, kad parāds tiek atmaksāts. Proti, VAMOIC veic samaksu nomnieka vietā, bet nomnieks vēlāk norēķinās ar VAMOIC. Turklāt VAMOIC nevienā gadījumā nav izmantojis līgumos paredzētās tiesības uzsākt saistību piespiedu izpildi. Saskaņā ar bilances datiem 2020. gada 1. janvārī prasības summa pret SIA “ARSAN” bija 122 371 eiro.

VAMOIC ne reizi nav izmantojis arī iespējas pārskatīt līgumu nomas maksu. Joprojām ir spēkā vairāk nekā pirms divdesmit gadiem nolīgtā nomas maksa, kas jau slēgšanas brīdī bija zemāka par normatīvajos aktos pieļauto. Lieki piebilst, ka šajā laika periodā ir pieaugusi zemes un īpašumu kadastrālā vērtība un tirgus cena, bijusi inflācija un mainījušies citi apstākļi, kuru dēļ līgumu noteikumi būtu pārskatāmi. Piemēram, saskaņā ar 1998. gadā noslēgto līgumu SIA “ARSAN” par telpu nomu joprojām maksā 914 eiro mēnesī (bez PVN). Revidenti veica aplēsi, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes patēriņa cenu indeksa palielinājumu no 1999. gada janvāra līdz 2020. gada martam, un secināja, ka šobrīd nomas maksai vajadzētu būt ap 1883 eiro mēnesī.

Revidenti konstatēja, ka aizsardzības resorā ir veikts izvērtējums par līgumattiecību pārtraukšanu ar SIA “ARSAN”, kas beidzies bez rezultāta SIA “ARSAN” pieprasītās kompensācijas apmēra dēļ. Šobrīd līgumattiecības ar SIA “ARSAN” turpinās un trešā daļa no valsts aizsardzības objekta teritorijas Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11, aizvien nav pieejama Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.

Valsts kontrole, noslēdzot pārbaudi, sagaida, ka Aizsardzības ministrija izvērtēs VAMOIC kā valsts nekustamā īpašuma objekta Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11, pārvaldītāja atbildību par situācijas nerisināšanu jau desmit gadu garumā.