Valsts kontrole aicina iedzīvotājus iesaistīties publisko ūdeņu apsaimniekošanas un pieejamības revīzijā

13.11.2020.

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus iesaistīties publisko ūdeņu apsaimniekošanas un pieejamības revīzijā

Ņemot vērā veiksmīgo pieredzi sabiedrības iesaistīšanā revīzijām nozīmīgas informācijas iegūšanā, Valsts kontrole no jauna vēršas pie iedzīvotājiem ar aicinājumu šoreiz iesaistīties revīzijā “Vai pašvaldībās ir nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot pašvaldības izaugsmi?”.

Valsts kontrole vēlas noskaidrot, kā iedzīvotāji vērtē publisko ūdeņu apsaimniekošanu un pieejamību savā pašvaldībā. Īpaši tiek aicināti Jūrmalas un Liepājas pilsētu, kā arī Carnikavas, Daugavpils, Engures, Kuldīgas, Līgatnes, Pāvilostas, Rēzeknes, Smiltenes, Tukuma un Ventspils novadu iedzīvotāji, kuru pašvaldību teritorijā esošie publiskie ūdeņi iekļauti revīzijā. Savukārt informācija par tām pašvaldībām, kas netiek detalizēti analizētas šajā revīzijā, būs nozīmīga, plānojot nākotnē veicamās pārbaudes pašvaldībās. 

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus ziņot par, viņuprāt, nesaimniecisku rīcību vai neatbilstībām publisko ūdeņu apsaimniekošanā pašvaldībās. Piemēram, par peldvietu, pludmaļu, upju un ezeru piekrastē esošu dabas taku apsaimniekošanu un piekļuves nodrošināšanu šādām teritorijām un to labiekārtojumu, tajā skaitā pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī dažādu peldlīdzekļu izmantošanas iespējām un to uzraudzību. Tāpat iedzīvotāji var ziņot par makšķerēšanas un zvejas kārtību un uzraudzību pašvaldības teritorijā esošajos publiskajos ūdeņos, kā arī par apšaubāmiem projektiem, kas īstenoti šajos publiskajos ūdeņos vai to piekrastēs. Aicinām informēt arī par iedzīvotāju ieskatā pozitīviem piemēriem. Sniegto informāciju var papildināt ar fotoattēliem.

Aizpildi anonīmu aptauju!

Iepriekš pēc aicinājuma iesaistīties revīzijās Valsts kontrole ieguva nozīmīgu informāciju un viedokļus par iedzīvotāju apmierinātību ar Rīgas pilsētas infrastruktūru un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pašvaldībās. Tika saņemta arī informācija par vairāk nekā 200, iedzīvotājuprāt, nelietderīgiem infrastruktūras objektiem pašvaldībās.