Valsts kontrole aicina pedagogus un pedagoģijas studentus sniegt viedokli izglītības sistēmas pilnveidei

09.01.2024.

Valsts kontrole lietderības revīzijā par pedagogu ataudzes plānošanu un noturību profesijā aicina sākumizglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotājus, kā arī pedagoģijas studentus piedalīties aptaujā. Pedagogu un topošo pedagogu  viedoklis būs nozīmīgs, lai #PēcRevīzijas sniegtu konkrētus ieteikumus izglītības sistēmas pilnveidei.

Aptauja skolotājiem

Latvijas sākumizglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāji aptaujā aicināti piedalīties līdz 28. janvārim, sniedzot atbildes uz tādiem jautājumiem kā (1) kompetences pilnveides iespējas, (2) sociālais atbalsts, (3) psiholoģiskais atbalsts, (4) darba slodze u. c. Skolotāju aptaujas anketa pieejama, ielogojoties portālā www.eklase.lv ar savu lietotājvārdu un paroli.

Aptauja pedagoģijas studentiem

Pedagoģiskās izglītības programmu studenti aptauju var aizpildīt līdz 31. janvārim. Galvenie aptaujas jautājumi ir par (1) apmierinātību ar izvēlēto izglītības programmas mācību kvalitāti, (2) darba attiecību uzsākšanu un (3) motivāciju izvēlēties pedagoģiskās izglītības programmu. Topošo skolotāju aptaujas anketa ir nosūtīta uz studentu augstskolas e-pastu.

Par revīziju

Lietderības revīzijā “Vai atbildīgo institūciju veiktās darbības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu ataudzes un noturības profesijā nodrošināšanai ir bijušas efektīvas” vērtē, vai tiek sagatavoti izglītības iestādēm nepieciešamie pedagogi, vai ir darīts nepieciešamais, lai veicinātu pedagoģijas izglītības programmu absolventu darba gaitu uzsākšanu izglītības iestādē un vai ir radīti priekšnoteikumi, lai sekmē pedagogu noturību izglītības iestādē pedagoga profesijā.

Revidējamā vienība ir Izglītības un zinātnes ministrija. Revīziju plānots noslēgt 2024. gada maijā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēja 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Informāciju sagatavoja

Aivis Majors
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciālists digitālā satura izstrādē

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv