Valsts kontrole izstrādājusi atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārbaudes rīku

15.06.2022.

Īstenojot revīziju par bioloģisko atkritumu pārstrādes sistēmas izveidi Latvijā, Valsts kontrole vērtēja arī noslēgtos atkritumu apsaimniekošanas līgumus: starp pašvaldību un pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, kā arī starp pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldības iedzīvotājiem un to atbilstību spēkā esošām normatīvam regulējumam. Revīzijā secināts, ka arī šajā jautājumā ir nepieciešami uzlabojumi, tādēļ Valsts kontrole izstrādājusi un piedāvā līgumu analīzes rīku gan pašvaldībām, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam, lai varētu pārliecināties, ka noslēgtais atkritumu apsaimniekošanas līgums nodrošina kvalitatīvus un taisnīgus pakalpojumus.

Kā piemēru revidenti min vienu no revīzijas laikā konstatētajām situācijām, kad līgumā starp atkritumu apsaimniekotāju un iedzīvotāju ir iekļauta nepamatota prasība iedzīvotājiem veikt atkritumu konteineru dezinfekciju un mazgāšanu pašu spēkiem, lai gan tiek izmantota atkritumu apsaimniekotāja izsniegtā tvertne. Turklāt atbilstoši novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem pienākums veikt dezinfekciju divas reizes gadā ir atkritumu apsaimniekotājam.

Pēc revīzijas “Atkritumu šķirošana un tuvākie izaicinājumi bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā” Valsts kontrole izstrādājusi arī pašnovērtējuma rīku (anketas) pašvaldībām. Ar tās palīdzību arī citas pašvaldības, kas nebija iekļautas revīzijas tvērumā, var novērtēt savu darbību bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas jomā, identificēt riskus un veikt nepieciešamos uzlabojumus, lai to rīcība atbilstu normatīvo aktu prasībām un labajai praksei bioloģisko atkritumu apsaimniekošanā.

Konteksts

Ceturtdien, 9. jūnijā, Valsts kontrole publiskoja revīziju par bioloģisko atkritumu pārstrādes sistēmas izveidi Latvijā. Diemžēl revīzijas rezultāti skaidri apliecina, ka pašlaik Latvijā netiek veidota efektīva un ekonomiski pamatota bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēma, turklāt identificētie riski ļauj secināt, ka to nevarēs ieviest noteiktajā termiņā.  

#PēcRevīzijas Valsts kontrole Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) un pašvaldībām sniegusi 15 ieteikumus, lai nekavējoties ieviestu efektīvu un ekonomiski pamatotu BA apsaimniekošanas sistēmu un veidotu visā Latvijā vienotu sistēmas dalībnieku izpratni par pienākumiem un prasībām. Termiņš Valsts kontroles ieteikumu ieviešanai pašvaldībām ir 2022. gads un VARAM – 2023. gads.

Papildu revīzijas ietvaros izstrādāti un #PēcRevīzijas pašvaldībām un sabiedrībai kopumā nodoti divi rīki (atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārbaudes rīks un pašvaldību pašnovērtējumu rīks), ar kuru palīdzību veikt pašpārbaudi – vai atbilstoši noslēgtajam atkritumu apsaimniekošanas līgumam.

Papildu informācija

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

T. 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv