Valsts kontrole: jāzina jaunu nodokļu parādu rašanās cēloņi un jāuzlabo nodokļu administrācijas IT pārvaldība

01.10.2019.

Valsts kontrole: jāzina jaunu nodokļu parādu rašanās cēloņi un jāuzlabo nodokļu administrācijas IT pārvaldība

Valsts ieņēmumu dienests (VID) arvien nav novērsis trūkumus informācijas sistēmu (IS) drošības pārvaldībā, uz ko Valsts kontrole norādīja jau 2015. gadā. Valsts kontroles ieskatā tas apdraud VID rīcībā esošo datu drošību.

Turklāt ne VID, ne Finanšu ministrijas veiktās darbības nav būtiski mazinājušas jaunu nodokļu parādu veidošanās tempu un apjomu. Arī pagājušā gada laikā jauni nodokļu parādi veidojušies tādā pašā apjomā kā iepriekšējos gados – apmēram 850 miljoni eiro, bet to veidošanās cēloņi joprojām nav tikuši pētīti.

VID IS glabājas milzu datu kopums, kas satur arī konfidenciālu informāciju, taču ne visi IT riski ir apzināti un tiek pienācīgi kontrolēti. Diemžēl, līdzīgi kā iepriekšējo gadu revīzijās, Valsts kontrole arī šogad konstatēja trūkumus VID IS drošības pārvaldībā. Revīzijā atklātie trūkumi rada datu manipulācijas un krāpšanas riskus, kā arī apdraud informācijas konfidencialitāti.

Lai arī labprātīgas parādu nomaksas, piedziņas vai amnestijas rezultātā nodokļu parādu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 14 %, sasniedzot 1044,2 miljonus eiro, revīzijā secināts, ka jaunie nodokļu parādi veidojas līdzīgi kā iepriekšējos gados, sasniedzot apmēram 850 miljonus eiro gadā.

 “Lai pēc iespējas mazinātu jauno nodokļu parādu veidošanos un palīdzētu nodokļu maksātājiem pārvarēt nodokļu nomaksas grūtības, kā arī lai veicinātu sabiedrības vēlmi godprātīgi maksāt nodokļus, ir nepieciešama visaptveroša un pilnvērtīga nodokļu parādu rašanās cēloņu analīze. Šāds Valsts kontroles ieteikums tika sniegts jau 2012. gadā, un tā arī nav ticis ieviests,” atgādina valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Valsts kontroles ieskatā ne VID veiktās darbības, ne Finanšu ministrijas līdz šim īstenotās aktivitātes nav būtiski mazinājušas jaunu nodokļu parādu veidošanās tempu un apjomu. Tādēļ Valsts kontrole turpinās sekot līdzi nodokļu parādu dinamikai un periodiski vērtēs, vai  rīcība nodokļu samaksas uzlabošanā ir bijusi sekmīga. Vismaz šogad arī Finanšu ministrija ir atzinusi, ka šo problēmu iemeslu izpētei tomēr būtu jāpievēršas.

Vienlaikus Valsts kontrole vērtēja nodokļu amnestijas procesu un secināja, ka kopumā nodokļu maksātājiem paredzētais atbalsta pasākums – nokavējuma naudas un soda naudas dzēšana, nomaksājot pamatparādu, – ir īstenots atbilstoši mērķim un tiesību aktiem. Šādi triju gadu laikā valsts budžeta ieņēmumiem būtu jāpalielinās  par 99 miljoniem eiro.