Valsts kontrole palīdz stiprināt jaunattīstības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti

19.05.2022.

Šonedēļ Gambijas augstākajā revīzijas iestādē (ARI) turpinās aktīvs darbs, lai stiprinātu tās kapacitāti, un Valsts kontroles eksperti jau 3. darba vizītē atbalsta Gambijas ARI kolēģus tādos aspektos kā darbības plānošana, procedūru izstrāde un pielāgošana, kā arī starptautisko revīzijas standartu integrācija ikdienas revīzijas darbā.

Pērn decembrī Valsts kontrole parakstīja sadarbības līgumu ar starptautisko augstāko revīzijas iestāžu apvienības INTOSAI dibināto Attīstības iniciatīvas (IDI) organizāciju, tā kļūstot par partneri jaunattīstības ARI atbalstam. Šīs iniciatīvas ietvaros tiek īstenotas dažādas ARI attīstības programmas - organizētas apmācības, izstrādāti dažādi rīki un instrumenti ARI darbam, kā arī sniegta ekspertīze un atbalsts jaunattīstības valstu ARI, lai stiprinātu to kapacitāti.

Līdz ar līguma parakstīšanu Valsts kontrole tika iekļauta IDI starptautisko donoru sarakstā, kas atbalsta jaunattīstības valstu ARI. Līdz šim Valsts kontrole īstenoja atbalsta pasākumus un nodrošināja ekspertīzi, pamatojoties uz starptautisko organizāciju vai jaunattīstības valstu ARI atsevišķiem aicinājumiem. Sadarbības līgums ar IDI nozīmē, ka arī publiskā audita nozarē Valsts kontrole un Latvijas Republika kā valsts no starptautiska atbalsta saņēmēja vai neitrāla partnera statusa pāriet uz sistemātiska starptautiska atbalsta sniedzēja un donora statusu.

Valsts kontrole kā INTOSAI biedre ir starptautiski atzīta un novērtēta kā kompetents partneris ārējās publiskā sektora revīzijas jomā. Līdzšinējā Valsts kontroles attīstība un gūtā pieredze, īstenojot reformas un kapacitātes stiprināšanas pasākumus, tiek uzskatīta par ļoti vērtīgu. Iespēja sniegt profesionālo atbalstu citām ARI Valsts kontroles ieskatā ir nepieciešama, jo apzināmies, ka jaunattīstības valstu ARI savā pilnveides procesā ir nepieciešams starptautisko ekspertu un kolēģu atbalsts, tāpat kā savulaik tāds tika sniegts Latvijas Republikas Valsts kontrolei.

Atbalsta mērķis ir jaunattīstības valstu ARI kapacitātes paaugstināšana, lai tās kļūtu efektīvākas, atbildīgākas un iekļaujošākas iestādes, un spētu risināt, piemēram, ar COVID-19 krīzes pārvarēšanu saistītus jautājumus, ilgtermiņa problēmjautājumus u.c. Trešās darba vizītes ietvaros, sadarbībā ar INTOSAI IDI, Lielbritānijas ARI  un INTOSAI reģionālās struktūrvienības AFROSAI-E ekspertiem atbalsts koncentrēts, piemēram, lai veicinātu revīzijas ziņojumu uztveramību, kā arī komunikācijas aspektiem, revīzijas metodoloģijas un ikgadējās darbības plānošanas procesiem u.c.

Pamatojoties uz INTOSAI IDI Stratēģisko plānu 2019.-2023. gadam, Valsts kontrole plāno sniegt sistemātisku atbalstu laika posmā līdz 2024. gadam.

INTOSAI ir starptautiska 196 augstāko revīzijas iestāžu apvienība, IDI ir INTOSAI attīstības un pieredzes apmaiņas ‘platforma’. IDI finansē Norvēģijas augstākā revīzijas iestāde un starptautiskie donori – UKaid, INTOSAI un tās individuāli biedri, Austrian development Agency un SIDA.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

T. 67017671 | M. 26440185 | E. signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv