Valsts kontrole piedalās pasaules augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) XXIV kongresā (INCOSAI)

11.11.2022.

Pasaules augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) XXIV kongresā (INCOSAI), Brazīlijā, valsts kontrolieris Rolands Irklis kongresa darba sesijā “Augstāko revīzijas iestāžu ieguvumi no tiesāšanas funkcijām”, ko organizēja Francijas Augstākā revīzijas iestāde, prezentēja Valsts kontroles pieredzi par revīzijās atklāto zaudējumu atgūšanas procesu un iestādes praksi.

Kongresā augstāko revīzijas iestāžu vadītāji lemj par organizācijas plānošanas un attīstības dokumentiem, tostarp INTOSAI Stratēģiju, apstiprina starptautisko revīzijas standartu jaunās versijas darba grupu rezultātus, tiek iniciēti risinājumi augstāko revīzijas iestāžu darba aktuālajām problēmām, kā arī panāktas vienošanās par preventīviem soļiem nākotnes izaicinājumu mazināšanā. Līdz ar to, kongress ir galvenais trīsgades pasākums, kas nosaka turpmāko pasaules augstāko revīzijas iestāžu darbību.

Kongresa centrālās tēmas šogad ir augstāko revīzijas iestāžu darbība pēdējā laika sabiedrības satricinājumu kontekstā un “Global voice” ilgtermiņa ietekme