Valsts kontrole rosina veidot racionālas pašvaldības

13.12.2017.

Valsts kontrole rosina veidot racionālas pašvaldības

Šodien, 13. decembrī, Saeimas Publisko iepirkumu un revīzijas komisijā Valsts kontrole prezentēja priekšlikumus diskusijai par racionālu pašvaldību darbību un attīstību, kas vērsta uz iedzīvotāju vajadzībām. Diskusiju dokumentā apkopotas pēdējos piecos gados pašvaldību revīzijās gūtās atziņas un praksē balstīti secinājumi problēmu novēršanai.

Valsts kontrole piedāvā vairākus priekšlikumus, lai diskusijā par racionālas pašvaldības veidošanu iedzīvotāji, valsts un pašvaldības raudzītos plašāk par teritoriālajām robežām un pievērstos „pašu-valdības” būtībai. Tie, pirmkārt, ir iedzīvotāji, otrkārt – viņu pašu ievēlētā vadība. Tāpēc diskusiju dokumentā piedāvātas idejas arī par kopienas robežām, kas ir vēlētāji, pakalpojumu saņēmēji un kam ir tiesības līdzdarboties.

Lai sasniegtu tādu pārvaldes kvalitāti, kur galvenais dzinējspēks ir zinoši un aktīvi iedzīvotāji, ir jāveicina caurskatāmība, gan sniedzot informāciju, gan skaidrojot, kādi līdzekļi kāda rezultāta sasniegšanai ir izlietoti. Lai mazinātu atšķirības starp pašvaldībām, jāveido sistēma, kurā katra no tām ir ekonomiski patstāvīga un uz pašizaugsmi orientēta. Arī pašām pašvaldībām jāspēj bez aizspriedumiem izvērtēt savas iespējas, lai jēgpilni sasaistītu attīstības un budžeta plānošanu.

Ar pilnu diskusiju dokumentu, kurā 25 lapaspusēs  apkopoti piemēri, secinājumi un iespējamie risinājumi no dažādām pēdējo piecu gadu laikā veiktajām pašvaldību revīzijām, iespējams iepazīties Valsts kontroles mājaslapā: http://www.lrvk.gov.lv/reviziju-rezultati/priekslikumi-diskusijai/latvijas-republikas-valsts-kontroles-priekslikumi-diskusijai-racionala-pasvaldiba/