Valsts kontrole sniedz atbalstu jaunattīstības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanai

08.01.2021.

2020. gada decembrī Valsts kontrole parakstīja sadarbības līgumu ar starptautisko augstāko revīzijas iestāžu apvienības INTOSAI dibināto attīstības iniciatīvas (IDI) organizāciju, tādējādi kļūstot par partneri jaunattīstības valstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) atbalstam. Ar šīs iniciatīvas starpniecību tiek īstenotas dažādas ARI attīstības programmas, nodrošinot apmācību organizēšanu, dažādu rīku un instrumentu izstrādi augstākajām revīzijas iestādēm, kā arī ekspertīzi un atbalsta sniegšanu jaunattīstības valstu ARI to kapacitātes stiprināšanā.

Ar šī līguma parakstīšanas brīdi Valsts kontrole tiek iekļauta IDI starptautisko donoru sarakstā, kas sniedz atbalstu jaunattīstības valstu ARI. Līdz šim Valsts kontrole iesaistījās atbalsta pasākumu īstenošanā un nodrošināja ekspertīzi, pamatojoties uz starptautisko organizāciju vai jaunattīstības valstu ARI atsevišķiem aicinājumiem. Sadarbības līgums ar IDI nozīmē, ka arī publiskā audita nozarē Valsts kontrole un Latvijas Republika kā valsts no starptautiska atbalsta saņēmēja vai neitrāla partnera statusa pāriet uz sistemātiska starptautiska atbalsta sniedzēja un donora statusu.

Valsts kontrole kā INTOSAI biedre ir starptautiski atzīta un novērtēta kā kompetents partneris ārējās publiskā sektora revīzijas jomā. Līdzšinējā Valsts kontroles attīstība un gūtā pieredze, īstenojot reformas un kapacitātes stiprināšanas pasākumus, tiek uzskatīta par ļoti vērtīgu. Iespēja sniegt profesionālo atbalstu citām ARI Valsts kontroles ieskatā ir nepieciešama, jo apzināmies, ka jaunattīstības valstu ARI savā pilnveides procesā ir nepieciešams starptautisko ekspertu un kolēģu atbalsts, tāpat kā savulaik tāds tika sniegts Latvijas Republikas Valsts kontrolei.

“Šāda rīcība ne tikai būtiski paaugstina Valsts kontroles kā iestādes un Latvijas kā valsts starptautisko reputāciju, bet ir arī mūsu valsts un Valsts kontroles morāls pienākums, atceroties savlaicīgo un vērtīgo atbalstu, ko saņēmām mēs brīdī, kad atjaunojām savu valsti”, uzsver valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Atbalsts tiks virzīts uz jaunattīstības valstu ARI kapacitātes paaugstināšanu, lai tās kļūtu efektīvākas, atbildīgākas un iekļaujošākas iestādes, un spētu risināt ar COVID-19 krīzes pārvarēšanu saistītus jautājumus, kā arī ilgtermiņa problēmas.

“Ir lieliski, ka Latvijas Valsts kontroles koleģiāli atbalsta šādas ARI. Mūsu panākumi lielā mērā ir atkarīgi no kolēģu ARI atbalsta neatkarīgi no tā, vai tas būtu finansiāls vai praktisks,” savu pārliecību pauž IDI ģenerāldirektors Einars Gorisens.

Valsts kontrole plāno sniegt sistemātisku atbalstu laika posmā no 2021. līdz 2024. gadam, pamatojoties uz INTOSAI IDI Stratēģisko plānu 2019.-2023. gadam.

INTOSAI ir starptautiska 194 augstāko revīzijas iestāžu apvienība, IDI ir INTOSAI attīstības un pieredzes apmaiņas ‘platforma’. IDI finansē Norvēģijas augstākā revīzijas iestāde un starptautiskie donori – UKaid, INTOSAI un tās individuāli biedri, Austrian development Agency un SIDA.