Valsts kontroles informācija saistībā ar publikāciju "Lētticības dziļā sakne un augstā cena" (Latvijas Avīzē)

02.03.2023.

Atsaucoties uz š.g. 2. martā Latvijas Avīzē https://www.la.lv/letticibas-dzila-sakne-un-augsta-cena publiskoto informāciju par personu, kas, uzdodoties par Valsts kontroles darbinieku, sazinājās ar iedzīvotāju saistībā ar it kā veiktu revīziju par komunālo pakalpojumu rēķinu novērtējumu un izvilināja no iedzīvotājas sensitīvu informāciju, aicinām sabiedrību “neuzķerties” uz šādām situācijām un kritiski izvērtēt jebkuru savu sensitīvo datu nodošanu citām personām. Svarīgi zināt, ka Valsts kontrole revīziju darbā komunicē ar iestādēm un ka Valsts kontroles darba specifika un mandāts neparedz privātpersonu apzināšanu un sensitīvu personu datu, piem., bankas konta informācijas ievākšanu. Vienmēr, ja kāds prasa atklāt sensitīvus datus (personas kods, PIN, bankas konts u.c. info), pirms tam ir rūpīgi jāpārliecinās par datu ievākšanas mērķi un tā pamatojumu tiesiskumu.