Valsts kontrolieris piedalīsies konferencē “Pūļa imunitāte cīņai pret krāpšanu”

23.11.2021.

Šonedēļ, 24. un 25. novembrī notiks konference “Pūļa imunitāte cīņai pret krāpšanu”. Pasākuma atklāšanas panelī uzstāsies arī valsts kontrolieris Rolands Irklis. Konferenci rīko Finanšu ministrija kā Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests (AFCOS) Latvijā, lai stiprinātu sadarbību un veicinātu iesaisti krāpšanas novēršanā.

Konference notiks attālināti, un to varēs skatīties Finanšu ministrijas sociālo tīklu Facebook un YouTube kanālos.

“Valsts kontrolei ir stratēģiska loma tiesiskuma un labas pārvaldības stiprināšanā, un revīzijas ir mūsu galvenie instrumenti, lai veicinātu tiesiskuma un demokrātijas principu ievērošanu jebkurā jomā. Vienlaicīgi apzināmies, ka liela nozīme ir katram valsts iedzīvotājam: ik viens var būt “trauksmes cēlējs”; ikviens var raudzīties uz sev apkārt notiekošo ar “auditora” acīm un sekmēt godprātīgu un efektīvu rīcību, neatkarīgi no pārstāvētās jomas. Tieši kolektīvā apziņa un izpratne par negatīvo ietekmi, ko rada jebkura pretlikumīga rīcība, t.sk., krāpšana, var veicināt kolektīvo jeb pūļa imunitāti pret to, rezultātā kopumā mazinot riskus šādas rīcības iespējamībai,” uzsver valsts kontrolieris Rolands Irklis.    

Galvenās tēmas konferences darba kārtībā:

  • Konferences pirmajā dienā notiks diskusijas par tādiem jautājumiem kā krāpšanas riski, izaicinājumi, metodes, signāli un labā prakse veiksmīgai krāpšanas atklāšanai un novēršanai, t.sk., ņemot vērā Covid-19 radītos izaicinājumus. Tāpat eksperti diskutēs par tehnoloģijām kā rīku iespējamās krāpšanas atklāšanai un novēršanai. Konferences pirmajā dienā tiks nodrošināts tulkojums no/uz angļu valodu.
  • Otrā konferences diena tiks veltīta tēmai par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu un Latvijas normatīvo aktu izpratnē. Konferences noslēgumā eksperti pārrunās pūļa imunitātes ētiskos un psiholoģiskos aspektus.

Vispārīga informācija

Konference pulcēs dažādu jomu un institūciju pašmāju un ārvalstu speciālistus, lai veidotu kopīgu izpratni par attieksmi, pieejām un iespējām aizsargāt Eiropas Savienības fondu līdzekļus un vairotu neiecietību pret krāpšanu.

Konferenci rīko Finanšu ministrija kā Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests (AFCOS) Latvijā. AFCOS izveides mērķis ir veicināt efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).