Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Republikas Valsts kontrole saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Valsts kontroles tīmekļvietni - https://www.lrvk.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valsts kontroles tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Krāsu kontrasti – atsevišķās lapās neatbilstošs kontrasts izvēlnes tekstam, tekstam banerī, datumu tekstam, Twitter tekstam, atsevišķu nozaru un revīziju veidu nosaukumiem, ārējā saturā, kas veidots ar Power BI.
  • Teksta izmēra tālummaiņa – visās lapās pārklājas teksts, ja fonta izmērs lielāks par 24pt.
  • Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss – atsevišķās lapās ar Tab taustiņu nav piekļuve meklēšanas rezultātiem, fontu palielināšanas/samazināšanas funkcionalitātei. Fokuss ārējam saturam, kas veidots ar Power BI, nepārvietojas loģiskā secībā. Nav iespējams izvēlēties vērtības no klasifikatoriem un atcelt filtrus.
  • Formu lauki un kļūdu paziņojumi – atsevišķās vietās netiek izmantots atribūts Label vai tas ir tukšs.
  • Multimediju (audio, video) satura alternatīvas – video, audio materiāliem nav pieejami alternatīvi formāti.
  • Pamatstruktūras pārbaude - uz atsevišķām pogām nav nosaukumi, nekorekts peles kursora attēlojums pārvietojoties pa klasifikatora vērtībām, nav iespējas ievadīt datuma vērtības, netiek attēlota karte.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 15.12.2020. Izvērtēšanu veica ar Valsts kontroles 16.11.2020. rīkojumu Nr.1.1.8/73 "Par Valsts kontroles tīmekļvietnes piekļūstamības prasību izvērtēšanu" izveidota darba grupa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokols.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi lrvk@lrvk.gov.lv vai zvanīt pa tālruni +37167017500.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: lrvk@lrvk.gov.lv

Zvaniet: +37167017500

Adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi septiņu dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļa.
E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv
Tālrunis: +37167017500

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020. un atkārtoti tiks pārskatīts līdz 30.06.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja valsts kontroliere Elita Krūmiņa.