2023. GADS
Atzīmējot Valsts kontroles simtgadi, iestāda ozolu Simtgades alejā

Atzīmējot simts gadus, kopš 1923. gada 16. augustā stājās spēkā Valsts kontroles likums, Valsts kontroles komanda simboliski iestādījusi ozolu Latvijas Nacionālajam teātrim piegulošajā Simtgades alejā.

Savukārt 16. augustā plkst. 10.00 notiks konference “100 gadi KONTROLSPĒKA”. To ikviens interesents varēs vērot tiešraidē LETA.lv un Valsts kontroles Facebook lapā.

“Ar “simtgades ozola” iestādīšanu raugāmies uz Valsts kontroles un mūsu Latvijas nākotni. Šis ozols simbolizē mūsu gatavību augt un attīstīties, lai turpinātu sniegt vērtīgu pienesumu sabiedrības interešu aizstāvībā. Valsts kontrole, līdzīgi kā ozols, iztur dzīves pārbaudījumus un iet līdzi laikam,” norāda valsts kontrolieris Rolands Irklis.

Video: #ValstsKontrolesKomanda iestāda Valsts kontroles SIMTGADES ozolu

Nepieciešamo finansējumu ozola iegādei un iestādīšanai saziedoja Valsts kontroles darbinieki.

Valsts kontroles ilgtspējas un “zaļināšanas” iniciatīvas

Valsts kontrole ir izstrādājusi un apstiprinājusi iestādes Zaļināšanas plānu 2022.-2025. gadam, kas paredz pilnveidot iestādes darbību sešās vides ilgtspējas jomās – pārvaldībā, atkritumu apsaimniekošanā, dabas resursu patēriņā, energoefektivitātē, iepirkumos un transporta lietošanā. Lai iedzīvinātu plānu, tam ir noteikti darbības virzieni, konkrētas īstenojamās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti, par kuriem iestāde uzņemas atbildību.

Valsts kontroles darbs ilgtspējīgas un videi draudzīgas saimniecības veidošanā ir neatkarīgu ekspertu atzīts. Iestāde ir 2023. gada Ilgtspējas indeksa zelta kategorijas laureāts. Tas ir būtisks pieaugums salīdzinājumā ar iegūto  bronzas kategoriju 2022. gadā, kad Valsts kontrole #IlgtspējasIndekss piedalījās pirmo reizi.

Atpakaļ