2002. GADS
Pieņemts mūsdienu Valsts kontroles likums

2002. gada 9. maijā (Eiropas dienā) tika pieņemts jauns Valsts kontroles likums, kas ir spēkā līdz pat mūsdienām. Likumā noteikts iestādes statuss un pakļautība – Valsts kontrole ir neatkarīga koleģiāla augstākās revīzijas (audita) iestāde un tā ir pakļauta vienīgi likumam. Vienlaikus likumā tiek regulētas valsts kontroliera, Valsts kontroles padomes un revīzijas departamentu pilnvaras, pienākumi, kā arī veicamo revīziju veidi un kārtība.

 

Iepazīsties ar materiālu:

Valsts kontroles likums, pieņemts 2002. gada 9. maijā. Latvijas Vēstnesis, Nr. 80, 29.05.2002.

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

Atpakaļ