2022. GADS
Valsts kontroles jaunā stratēģija

Valsts kontroles jaunajā darbības stratēģijā nākamajiem četriem gadiem (2022– 2025) viens no izvirzītajiem mērķiem ir revīzijās vairāk vērtēt lietderības jeb snieguma aspektu: vai valsts līdzekļi izmantoti pietiekami ekonomiski un vai ar valsts pakalpojumiem sasniegts pietiekami labs rezultāts? Mērķis ir arī stiprināt revīziju ietekmi, kas paredz efektīvāku sadarbību ar revidējamām vienībām ieteikumu ieviešanā, izglītojošu darbu un komunikāciju izpratnes stiprināšanai par revīziju darbu, kā arī lielāku iedzīvotāju iesaisti. Tāpat paredzēts turpināt un stiprināt Valsts kontroles darbu starptautiski.   

Atpakaļ