Atbalsts Gruzijas Augstākajai revīzijas iestādei

 

Projekta nosaukums: Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes institucionālās kapacitātes stiprināšana

 

Atbalsta saņēmējs: Gruzijas Republikas Augstākā revīzijas iestāde

Projekta finansējums un tā avots: 2 183 800 EUR, Eiropas Savienība

 

Projekta mērķis: sniegt atbalstu Gruzijas Augstākajai revīzijas iestādei tās kapacitātes celšanai finanšu un atbilstības revīziju veikšanā, kā arī institucionālo spēju stiprināšanai, tajā skaitā neatkarības principu ievērošanā, lai tās darbību harmonizētu ar Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu labo praksi un starptautiskajiem revīzijas standartiem.

 

Projekta ietvaros nodrošināta Valsts kontroles ekspertu iesaiste ētikas kodeksa izstrādē un apmācību organizēšanā, sniegts atbalsts IT sistēmu izmantošanai revīziju darbā un nepieciešamo procedūru izstrādē, kā arī atbalsts revīzijas finanšu ietekmes noteikšanai, tajā skaitā procedūru izstrādē un personāla apmācību organizēšanā.

 

Projekta īstenotājs / sadarbības partneris: GFA Consulting Group GmbH (Vācija), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - International Services (GIZ) un Latvijas Republikas Valsts kontrole

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. – 2020.gads