Visaptverošo Covid-19 atbalsta pasākumu revīziju ietvaros Valsts kontrole ir pabeigusi darbu pie pārbaudes Valsts ieņēmumu dienestā par diviem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem – Pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa paātrinātā atmaksa un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu samaksas termiņa pagarinājums. Abi pasākumi ir īstenoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem un ievērojot noteikto kārtību, turklāt pēc revīzijas ieteikumu ieviešanas tiks pilnveidoti informācijas tehnoloģiju risinājumi, kas ļaus izvairīties no pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas termiņa kavējumiem.

Nozares

Publiskā sektora finanses Ekonomika

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-36/2020/LEM/52

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

09.09.2021.

Revidējamais laika posms

12.03.2020-31.07.2021

Lēmuma pieņemšanas datums

23.08.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests