Covid-19 pandēmija ietekmēja pašvaldību budžetus, un līdzekļu samazinājums varēja apgrūtināt arī uzsākto vai plānoto investīciju projektu realizāciju. Kā viens no valdības izvēlētajiem atbalsta veidiem pašvaldībām bija valsts aizdevumi pašvaldību augstas gatavības investīciju objektiem. Valsts aizdevumu piešķiršana pašvaldībām, kas līdz 2020. gada beigām sasniedza kopumā 99,5 miljonus eiro, tika vērsta uz ekonomikas sildīšanu, atbalstot būvniecības nozari, kuras finanšu situācija 2020. gadā nebija pasliktinājusies. Kopumā aizdevumi ir izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, taču būtu pilnveidojams normatīvais regulējums un investīciju projektu izvērtēšanas process.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-36/2020

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

24.08.2021.

Revidējamais laika posms

13.03.2020.-31.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Balvu novads, Gulbenes novads, Jēkabpils novads, Jūrmalas valstspilsēta, Jelgavas valstspilsēta, Ludzas novads, Rēzeknes valstspilsēta, Ropažu novads, Rīgas valstspilsēta, Salaspils novads, Siguldas novads, Tukuma novads, Valmieras novads, Dienvidkurzemes novads