Valsts kontrole pārbaudīja Satiksmes ministrijai papildus piešķirto līdzekļu Covid-19 seku novēršanai pieprasījumu pamatotību un faktisko izlietojumu. Tas aizvadītajā finanšu gadā veidoja ceturto daļu no visa Covid-19 piešķirtā finansējuma jeb turpat 306 miljonus eiro. No tā lielāko finansējumu – 250 miljonus eiro – saņēma nacionālā aviokompānija AS “Air Baltic Corporation” (airBaltic). Vērtējot apstākļu kopumu aviācijas nozarē 2020. gada sākumā, Valsts kontrole atzīst, ka valsts atbalsts airBaltic Covid-19 krīzes situācijā ir vērtējams kā ieguldījums valsts interesēs, par ko valdība ir pieņēmusi politisku lēmumu. Finansējums bija nepieciešams, lai brīdī, kad ar milzu grūtībām saskaras aviācijas nozare visā pasaulē, airBaltic spētu pārvarēt krīzi un sekmīgi turpinātu darbību pēckrīzes apstākļos jau bez valsts atbalsta. Vienlaikus Valsts kontrole pēc veiktās pārbaudes uzsver, ka ir būtiski jāstiprina aviokompānijas darbības uzraudzība no akcionāra un valdības puses, lai sasniegtu finansējuma piešķīruma mērķi un airBaltic pēc krīzes spētu stabili strādāt, kā arī piecu līdz septiņu gadu laikā valsts atgūtu ieguldīto finansējumu. Šādam nestandarta krīzes finansējumam ir nepieciešama arī īpaša krīzes uzraudzība pār piešķirtā finansējuma atgūšanas procesu.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-36/2020

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

29.04.2021.

Revidējamais laika posms

12.03.2020.-31.12.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Satiksmes ministrija