Atpakaļ

Iekšlietu ministrijai individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei papildus piešķirtā finansējuma izlietojums

Revīzijā, pārbaudot Iekšlietu ministrijai no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” individuālo aizsardzības līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un to iepakojuma iegādei papildus piešķirtā finansējuma izlietojumu, revidenti nevarēja novērtēt, vai piegādātāju izvēles process ir noticis atbilstoši iepriekš noteiktiem, visām iesaistītajām pusēm saprotamiem kritērijiem. Tikai starpziņojuma saskaņošanas laikā Iekšlietu ministrija informēja Valsts kontroli par izvirzītajiem kritērijiem (iespējamais piegādātājs nekavējoties atsaucās uz piedāvājumu, piedāvāja samērīgu cenu, piedāvāja īsus piegādes termiņus, neprasīja priekšapmaksu) un nostāju attiecībā uz iepirkumu gaitas dokumentēšanu (steidzamai nodarbināto aizsardzības nodrošināšanai bija būtiskāka nozīme nekā katras darbības īpašai dokumentēšanai). Tomēr, izvērtējot pārbaudīto iestāžu – Nodrošinājuma valsts aģentūras un Valsts policijas iesniegtos dokumentus un amatpersonu sniegto informāciju, revidenti nevarēja gūt pārliecību, ka potenciālo sadarbības partneru izvēlē un iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā būtu izmantoti jebkādi kritēriji, jo piedāvājumu vērtēšanas process tikai daļēji tika dokumentēts. Līdz ar to visi individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes procesā pieņemtie lēmumi nav izsekojami  un iepirkuma procesu kopumā nevar uzskatīt par caurskatāmu.

Nozares

Iekšlietas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-12/2020

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

02.09.2020.

Revidējamais laika posms

12.03.2020.-30.06.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

17.08.2020.