Atpakaļ

Izglītības un zinātnes ministrijas darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām, izstrādājot un organizējot valsts zinātnes politikas īstenošanu

IZM īstenotā valsts zinātnes politika revidējamajā laika posmā neveicināja zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas galvenā mērķa sasniegšanu, lai veidotu zinātni un tehnoloģijas kā pilsoniskās sabiedrības, ekonomikas un kultūras ilgtermiņa attīstības pamatu. Kaut gan IZM ir veikusi darbības, lai sekmētu efektīvāku mantisko tiesību uz valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības rezultātā radītiem izgudrojumiem tiesisko aizsardzību, komercializāciju un zināšanu pārnesi, izstrādājot likumprojektu „Grozījumi Zinātniskās sasniegšanu, labdarbības likumā”, tomēr ilgstošā laika periodā nav nodrošināta tāda valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politika, kas būtu vērsta uz mantisko tiesību uz izgudrojumu komercializāciju un privātā sektora ieguldījuma pieauguma veicināšanu pētniecībā.

Nozares

Izglītība, zinātne un sports

Veids

Atbilstības

Numurs

5.1-2-25/2010

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

07.03.2012.

Revidējamais laika posms

01.01.2007.-30.09.2011.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātnes padomes, Studiju un zinātnes administrācija, Valsts izglītības attīstības aģentūra