Atpakaļ

Par Augstākās tiesas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2021.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Latvijas Republikas Augstākās tiesas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Augstākās tiesas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-3/2022

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

27.04.2022.