Atpakaļ

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par CVK finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un CVK darbības finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-36/2021.

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

04.07.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.04.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Centrālā vēlēšanu komisija