Atpakaļ

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2021. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk tekstā – SIF) 2021. gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par SIF finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un SIF darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-35/2021

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

23.05.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

05.05.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Sabiedrības integrācijas fonds, Sabiedrības integrācijas fonds