Atpakaļ

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2021.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Kultūra

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-5/2022

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

28.04.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome