Atpakaļ

Par Zemkopības ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Zemkopības ministrijas 2021.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Zemkopības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām

Nozares

Publiskā sektora finanses Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-17/2021

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.04.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Zemkopības ministrija