Atpakaļ

Paralēlā likumības revīzija „Struktūrfondu programmu ietvaros organizētajos iepirkumos konstatēto trūkumu analīze”

Izvērtējot ES fondu vadībā iesaistīto institūciju visbiežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu jomā, konstatēts, ka visās darbības programmās vairums, tas ir 57% no visām konstatētajām neatbilstībām, kurām ir piemērota proporcionālā finanšu korekcija, ir saistītas ar nelikumīgu izvēles vai piešķiršanas kritēriju piemērošanu, t.i., iepirkumu procedūrā pretendentiem noteikti nepamatoti ierobežojumi. Piemēram, ir iekļautas specifiskas prasības, ko var izpildīt tikai viens uzņēmējs un vienlīdzīgas attieksmes principa neievērošanu, kas izpaužas kā nevienlīdzīga attieksme pret pretendentiem, piešķirot tiesības slēgt līgumu. Piemēram, iestāde nepamatoti devusi priekšroku kādam no sarunās iesaistītajiem kandidātiem.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-25/2014

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

29.12.2014.

Revidējamais laika posms

01.01.2010.-31.12.2013.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Satiksmes ministrija, Centrālā finanšu un līguma aģentūra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs