Atpakaļ

Paralēlā revīzija par Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu

Revīzijā iegūtie dati liecina, ka emisiju mērķi saskaņā ar Kioto protokolu, iespējams, tiks izpildīti septiņās valstīs līdz 2012. gada beigām, lai gan galīgos secinājumus nevar izdarīt, līdz ir pieejami dati par visu periodu.
Revīzijās par Latviju, Lietuvu un Poliju konstatēts, ka emisijas ir palielinājušās lēnākā tempā nekā ekonomikas izaugsme.

Nozares

Vides aizsardzība

Veids

Atbilstības

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

07.01.2013.