Atpakaļ

Profesionālās vidējās kultūrizglītības organizācija – vai ir pilnveidojama?

Kultūras ministrijai jau astoņus gadus ir noteikta atbildība par kultūras un radošo industriju izglītību. Revīzijā konstatētais liecina, ka atbildību par profesionālo vidējo izglītību nav izdevies īstenot pietiekami sekmīgi, nepieciešami pilnveidojumi. Kultūras ministrija nav izveidojusi vienotu nozaru uzskaites un sadarbības mehānismu, kas nodrošinātu visaptverošu kultūras un radošo industriju jomu apzināšanu,  lai noskaidrotu darba tirgus vajadzības un izmantotu ikgadēji uzņemamo izglītojamo skaita noteikšanai visās izglītības iestādēs valstī, kas nodrošina kultūras un radošo industriju profesionālās vidējās izglītības īstenošanu.

Nozares

Kultūra Izglītība, zinātne un sports

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-6/2019

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

22.09.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2016.-31.12.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

04.09.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs