🔗Uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem piešķirtais atbalsts (Power BI)

Lai palīdzētu lēmumu pieņēmējiem izvērtēt līdzšinējo atbalstu Covid-19 seku mazināšanai un mācītos no pieredzes, Valsts kontrole ir veikusi situācijas izpēti, vienkopus apkopojot un salīdzinot informāciju par tām Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas atbalsta programmām, kuras var klasificēt kā tiešu atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem.

“Ja netiek nodrošināta caurskatāma, aktuāla un pilnīga informācija par Covid-19 seku mazināšanas valsts atbalsta programmās sniegto atbalstu, tā apmēru konkrētiem saimnieciskās darbības veicējiem un programmu pārvaldīšanas izdevumiem, sabiedrība nevar gūt pārliecību par valsts budžeta līdzekļu atbildīgu un efektīvu izlietojumu. Savukārt lēmumu pieņēmēji bez “lielās kopbildes” nevar veikt pieredzes izvērtējumu un gūt mācības labākiem lēmumiem un rīcībai turpmāk. Tādēļ situācijas izpētē Valsts kontrole pirmo reizi piedāvā vienkopus dažādos aspektos apkopotu publiski pieejamo informāciju par faktiski piešķirto atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem Covid-19 seku mazināšanai un iespēju to analizēt, izmantojot revidentu apkopoto informāciju Power BI rīkā,“ skaidro Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka.

Nozares

Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-26/2021

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

24.08.2022.

Revidējamais laika posms

03.2020. - 12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

05.08.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Kultūras ministrija, Zemkopības ministrija, Valsts ieņēmumu dienests (VID), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Altum, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) un Lauku atbalsta dienests (LAD).