Pulcēšanās ierobežojumi ārkārtējās situācijas laikā negatīvi ietekmēja arī reliģisko savienību (baznīcu) finansiālo stāvokli, jo galvenais reliģisko savienību ienākumu avots ir dievnamu apmeklētāju klātienē veiktie ziedojumi. No šiem līdzekļiem tiek maksāts atalgojums  reliģisko savienību (baznīcu) garīgajam un kalpojošajam personālam (tajā skaitā mācītājiem, evaņģēlistiem, priesteriem, atbalsta personālam u.c.). Reliģiskās organizācijas un to iestādes nevarēja pieteikties un pretendēt uz dīkstāves pabalstiem (dīkstāves pabalstu varēja izmaksāt tikai tādos gadījumos, ja krīzes skartais darba devējs nenodarbināja darbinieku ), jo arī ārkārtējās situācijas apstākļos garīgais un kalpojošais personāls turpināja pildīt savus pienākumus. 

Nozares

Tieslietas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-11/2020

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

29.09.2020.

Revidējamais laika posms

13.03.2020.-14.05.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

11.09.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Tieslietu ministrija