Atpakaļ

Vai dzelzceļa nozares investīciju projektu un pasākumu plānošanas un īstenošanas process ir efektīvs un vērsts uz dzelzceļa nozares attīstību?

Satiksmes ministrijas īstenotā rīcībpolitika nav bijusi pietiekami efektīva un elastīga mainīgo ārējo apstākļu ietekmē, lai veicinātu dzelzceļa nozares un tās infrastruktūras attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu, kā sākotnēji tas tika plānots.
Sešu gadu laikā nav īstenots neviens no paredzētajiem sešiem revīzijas apjomā iekļautajiem investīciju projektiem. Projektu ieviešanas risku vadības sistēma nav efektīva gan Satiksmes ministrijas, gan Latvijas dzelzceļa rīcības dēļ. Latvijas dzelzceļš, kas atbildīgs par projektu īstenošanu, nav nodrošinājis kvalitatīvu projektu un iepirkumu plānošanu un to uzraudzību.
Līdz 2019.gada septembrim Satiksmes ministrijā nebija izveidota sistēmiska pieeja aprēķinu un/vai aplēšu veikšanā, lai nodrošinātu Latvijas dzelzceļa finanšu līdzsvaru, kaut gan mainoties publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas modelim ar 2019.gada jūliju normālos saimnieciskās darbības apstākļos valstij ir jānodrošina līdzsvars starp Latvijas dzelzceļa infrastruktūras nodrošināšanas izdevumiem un ieņēmumiem.

Nozares

Transports un sakari

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-15/2018

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

02.04.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2014.-31.12.2018.

Lēmuma pieņemšanas datums

07.01.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Satiksmes ministrija, VAS "Latvijas dzelzceļš"