Latvija ir izvirzījusi ambiciozu mērķi – kļūt par Eiropas Savienības līderi dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā2. Revīzijā konstatētais kopumā liek secināt, ka medījamās sugas netiek apsaimniekotas pietiekami atbildīgi un tālredzīgi. Lai arī pēdējos gados ir veikti atsevišķi pasākumi medījamo sugu apsaimniekošanas uzlabošanā, ir noteikti tuvākajā nākotnē īstenojamie pasākumi, tomēr kopumā netiek nodrošināta dažādu interešu – mednieku, mežsaimnieku, lauksaimnieku un vides aizsardzības – sabalansēšana lēmumu pieņemšanā.

Nozares

Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-16/2019

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

07.07.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2016.-01.06.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

19.06.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija