Latvijā kopumā ir aptuveni trīs tūkstoši tiltu, no kuriem vairāk nekā trešdaļa ir pašvaldību īpašumā. Lielākā daļa tiltu ir celti pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados un pašvaldību pārziņā un aprūpē ir nonākuši līdz ar Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. Valsts kontrole veica revīziju 11 pašvaldībās, konstatējot, ka šo pašvaldību tiltiem nav tikusi pievērsta nepieciešamā uzmanība ne no valsts puses, ne no to tiešajiem saimniekiem – pašvaldībām. Rezultātā no šo pašvaldību īpašumā esošajiem 332 tiltiem par vismaz 98 tiltu drošību pārliecības nav.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-35/2020

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

16.09.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2017-30.12.2020

Lēmuma pieņemšanas datums

18.08.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Satiksmes ministrija, Madonas novads, Daugavpils valstspilsēta, Jelgavas valstspilsēta, Limbažu novads, Rēzeknes valstspilsēta, Ventspils valstspilsēta, Rīgas valstspilsēta, Smiltenes novads, Satiksmes ministrija, Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Ventspils un Jelgavas pilsētas un Daugavpils, Madonas, Rucavas, Nīcas, Limbažu un Smiltenes novadi