Lai Eiropas Savienībā sekmētu energoefektivitātes uzlabošanu, Eiropas Parlaments un Eiropas Padome ir pieņēmusi Energoefektivitātes direktīvu un Ēku energoefektivitātes direktīvu. Energoefektivitātes direktīva izveido kopēju pasākumu sistēmu energoefektivitātes veicināšanai Eiropas Savienībā, savukārt Ēku energoefektivitātes direktīva sekmē tieši ēku energoefektivitātes uzlabošanu.
 

Nozares

Vides aizsardzība

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-14/2017

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

09.10.2018.

Revidējamais laika posms

01.01.2014.-30.06.2017.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs