Atpakaļ

Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem

Revīzijas mērķis ir pārliecināties, vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības (CA) jomā var nodrošināt efektīvas CA un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem.

Revīzijā secināts, ka valsts CA sistēmā diemžēl nav radīti priekšnoteikumi efektīvai katastrofu pārvaldīšanai un krīžu vadībai, visos sistēmas segmentos ir nepieciešami un iespējami uzlabojumi, lai labāk sagatavotos krīzēm, pēc iespējas tās novērstu un efektīvi pārvarētu, mazinot katastrofu negatīvo ietekmi.

Nozares

Iekšlietas

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-2/2021.

Departments

Otrais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

12.10.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2020.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

27.09.2022.