Atpakaļ

VAS “Privatizācijas aģentūra” rīcības lietderība un likumība, nodrošinot tai noteiktās pamatfunkcijas

Privatizācija atrodas tās galējā noslēguma fāzē, un tā tas turpinās vismaz pēdējos septiņus gadus – to laikā papildus iepriekšējo gadu apjomam privatizēti vien 3% no kopējā privatizējamo valsts dzīvokļu skaita, izlietoti 2% privatizācijas sertifikātu. Privatizācijas aģentūras valdījumā atlicis vien neliels skaits privatizējamu īpašumu, un pēdējos gados to skaits nav būtiski mainījies, jo zema ir privātpersonu interese tos privatizēt. Starp šiem īpašumiem ir 20 dzīvojamās mājas, 81 dzīvokļu īpašums, 46 valsts nekustamā īpašuma objekti, 695 valsts zemesgabali.
Ilgstoša nespēja rast risinājumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanai nākotnē var radīt papildu slogu valsts budžetam.
Valsts kontrole ir aicinājusi Ekonomikas ministriju vērtēt Privatizācijas aģentūras darbības turpināšanas lietderību, pirmkārt, ņemot vērā tās darbības pamatmērķi – privatizācijas procesa īstenošanu. Laika gaitā citu uzdevumu deleģēšana Privatizācijas aģentūrai nepārprotami norāda, ka privatizācijas procesa nodrošināšanai nepieciešams arvien mazāk Privatizācijas aģentūras resursu.

Nozares

Ekonomika

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-14/2015

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

02.05.2016.

Revidējamais laika posms

01.01.2013.-30.06.2015.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Ekonomikas ministrija, VAS "Privatizācijas aģentūra"