Atpakaļ

Par Veselības ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Veselības ministrijas konsolidētais 2021.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Veselības ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Veselības ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Veselības aprūpe

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-12/2021

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.04.2022.