Atpakaļ

Pašvaldību ielu un ceļu uzturēšanai un rekonstruēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma likumība un lietderība

Pašvaldībām ik gadu mērķdotācijas veidā tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi vismaz 42 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti ceļu un ielu infrastruktūras darbiem. Veicot revīziju Satiksmes ministrijā un piecās pašvaldībās – Valmieras un Jēkabpils pilsētā, Durbes, Jelgavas un Iecavas novadā -, Valsts kontrole konstatēja, ka no šiem līdzekļiem tikai neliela daļa tiek novirzīta ceļu infrastruktūras attīstībai. Būtiski lielākā daļa naudas (visās pašvaldībās, izņemot Rīgas pilsētas pašvaldību, pēdējos gados sasniedzot pat 92% līdzekļu) tiek tērēta pasākumos, kuri nodrošina tikai ceļu tīkla uzturēšanu, ne attīstību. Saskaņā ar prognozēm 2016. gadā ceļu tīkla uzturēšanai atvēlētie līdzekļi pieaugs līdz 96%. Arī pašvaldību plānošanas dokumentos vienotas, ar Latvijas ilgtspējīgās stratēģijas mērķiem salāgotas pieejas ceļu un ielu tīkla attīstībā nav.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-7/2015

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

26.02.2016.

Revidējamais laika posms

01.01.2014.-30.06.2015.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Satiksmes ministrija, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Jēkabpils novads, Valmieras novads, Dienvidkurzemes novads, SIA “Valmieras Namsaimnieks”