Atpakaļ

Profesionālā vidējā izglītība – vai kļuvusi pievilcīgāka un sagatavo valstī pieprasītus speciālistus?

Lai gan valstī kopumā profesionālās vidējās izglītības sistēmai pēdējos 10 gados vajadzēja piedzīvot ievērojamas pārmaiņas, jo tās īstenošanā un attīstībā ir ieguldīts vairāk nekā miljards gan valsts budžeta, gan Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma, lai sekmētu tās kvalitāti un prestižu izglītojamo un darba devēju vidū, tomēr ne viss plānotais ir izdevies. Profesionālās vidējās izglītības prestižs joprojām ir zems, jo jaunieši nedod priekšroku profesionālajai vidējai izglītībai un valstī kopumā nav vērojama pozitīva tendence profesionālās vidējās izglītības izglītojamo skaita pieaugumā proporcionāli vispārējās vidējās izglītības izglītojamo skaitam. Vairāk nekā viena trešdaļa no izglītojamajiem nepabeidz uzsākto profesionālās izglītības programmu, un tam par iemeslu varētu būt ne tikai profesionālās izglītības sistēmas kvalitāte, bet arī izglītojamo iepriekš iegūto zināšanu nepietiekamais līmenis.

Nozares

Izglītība, zinātne un sports

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-6/2019

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

22.09.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2016-31.12.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

04.09.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Smiltenes tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Ventspils Tehnikums, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola.