Kopumā vismaz 495 199 eiro ir izlietoti nepamatoti un neekonomiski. Kapitālsabiedrības maksājušas nepamatotas prēmijas un piemaksas par papildu darbiem vai aizvietošanu, izmaksājušas darbiniekiem lielāku algu, nekā atļauts, devušās apšaubāmos komandējumos, izmantojušas autotransportu un apmaksājušas degvielu privātām vajadzībām, pārkāpušas iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasības.
Saldus novada pašvaldībai ir kapitāla daļas piecās kapitālsabiedrībās: SIA „Saldus namu pārvalde”, SIA „Saldus komunālserviss”, SIA „Saldus siltums”, SIA „Saldus tirgus” un SIA „Saldus medicīnas centrs”.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-6/2015

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

23.02.2016.

Revidējamais laika posms

01.01.2013.-31.03.2015.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Saldus novads, SIA „Saldus siltums”, SIA „Saldus tirgus”, SIA „Saldus medicīnas centrs”, SIA „Saldus komunālserviss”, SIA „Saldus namu pārvalde”