Atpakaļ

Starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildes izvērtējums

Lai gan likums nosaka sadarbības principa ievērošanu attīstības plānošanā, un Satiksmes ministrija ir identificējusi būtiskus trūkumus autopārvadājumu kontroles funkciju nodrošināšanā, tā nav iesaistījusi par autopārvadājumu kontroles funkcijas izpildi atbildīgo Iekšlietu ministriju „Transporta attīstības pamatnostādņu 2013. -2020. gadam” izstrādē, tādējādi ierobežojot iespēju vienoties par turpmāk veicamajām darbībām un noteikt izpildāmus uzdevumus ar autopārvadājumu kontroli saistīto problēmu risināšanai.
VSIA "Autotransporta direkcija" nav veikusi pietiekamas darbības ārējo normatīvo aktu trūkumu un pretrunu identificēšanā un novēršanā, un nav informējusi Satiksmes ministriju par nepieciešamību izstrādāt grozījumus ārējos normatīvajos aktos. Tāpat secināts, ka VSIA "Autotransporta direkcija" nav mazinājusi administratīvo slogu komersantiem, kas darbojas autopārvadājumu jomā.

Nozares

Transports un sakari

Veids

Atbilstības

Numurs

5.1-2-9/2013

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

03.04.2014.

Revidējamais laika posms

01.01.2011.-30.06.2013.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Satiksmes ministrija, VSIA "Autotransporta direkcija", VAS "Latvijas Valsts ceļi"