Atpakaļ

Starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildes izvērtējums 2

Valsts policijai kā 2011. gadā likvidētās Autotransporta inspekcijas funkciju pārņēmējai 2012. gadā piešķirtais finansējums autopārvadājumu kontroles nodrošināšanai ir tikai par Ls 11 3361 jeb 3% mazāks nekā Autotransporta inspekcijas faktiskie 2010.gada izdevumi tās pašas funkcijas veikšanai. Līdz ar to autopārvadājumu kontroles nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma plānošana un izlietošana vairs nav caurskatāma un izsekojama, un funkcijas izpildes izmaksas nav nosakāmas. Par to liecina iespēja pieprasīt un saņemt valsts budžeta finansējumu, nenorādot plānoto pārbaužu skaitu un izmaksas, kā arī plānoto un faktisko izdevumu atsevišķas uzskaites neesamība.

Nozares

Transports un sakari

Veids

Atbilstības

Numurs

5.1-2-9-1/2013

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

03.04.2014.

Revidējamais laika posms

01.01.2011.-30.06.2013.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Iekšlietu ministrija, Valsts policija