Atpakaļ

Vai SIA “Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvalda efektīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

SIA “Talsu namsaimnieks” darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā kopumā nav vērtējama kā efektīva un atbilstoša normatīvo aktu prasībām, jo revīzijā ir konstatētas būtiskas neatbilstības apsaimniekošanas maksas plānošanā, aprēķināšanā un izsekojamībā, konstatētas neatbilstības atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanā, kā arī konstatēta nepareiza pievienotās vērtības nodokļa piemērošana par siltumenerģiju.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-19-1/2015

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

22.03.2016.

Revidējamais laika posms

01.01.2013.-30.06.2015.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Ekonomikas ministrija, SIA “Talsu namsaimnieks”