Kopumā revīzijā Valsts kontrole atzinīgi novērtē Labklājības ministrijas paveikto pensiju sistēmas reformas īstenošanā un secina, ka pirms vairāk nekā 20 gadiem pieņemtais lēmums izveidot uz valsts sociālās apdrošināšanas pamatprincipiem balstītu trīs līmeņu pensiju sistēmu, kur katra pensiju līmeņa funkcionalitāte un mērķi ir atšķirīgi, ir bijis pareizs.
Ieviešot trīs līmeņu pensiju sistēmu, ir radīti nepieciešamie priekšnoteikumi, lai sistēma būtu ilgtspējīga – saglabātu stabilitāti neatkarīgi no ekonomiskajām un demogrāfiskajām izmaiņām un nodrošinātu pensiju izmaksu gan pašreizējiem, gan arī nākotnes pensionāriem.
Turklāt laikā no pensiju reformas ieviešanas Latvija ir spējusi pieņemt vairākus būtiskus un nepieciešamus, bet tajā pašā laikā nepopulārus lēmumus pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai – pakāpeniski tiek paaugstināts vispārējais pensionēšanās vecums un  apdrošināšanas stāžs, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju.
Tomēr, veicot visaptverošu izvērtējumu, revidenti konstatēja vairākus faktorus, kas ietekmē vai, iestājoties ekonomiskajiem un/vai demogrāfiskajiem riskiem nākotnē, var ietekmēt pensiju sistēmas ilgtspēju.
Tie ir ir pieņemtie lēmumi ieviest atvieglotus nodokļu režīmus, kas ļauj sociālās apdrošināšanas iemaksas veikt mazākā apmērā vai arī tikai noteiktos gadījumos.  Lai gan kopš pensiju reformas uzsākšanas ir izdevies sasniegt Pensiju 2.līmeņa mērķus – nepalielinot kopējo iemaksu likmi valsts vecuma pensijām, iegūt pensijas kapitāla palielinājumu, tomēr Valsts kontroles ieskatā ir nepieciešams atkārtoti pārskatīt arī Pensiju 2.līmeņa līdzekļu pārvaldīšanas maksas aprēķināšanas kārtību. Tāpat, lai ilgtermiņā sabalansētu sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus un nodrošinātu pensiju sistēmas ilgtspēju, Labklājības ministrijai ir nepieciešams atkārtoti virzīt priekšlikumu par sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rezerves fondu, reglamentējot tā veidošanas un izmantošanas kārtību u.c. Īpašas nepilnibas revidenti saskata izveidotajā izdienas pensiju sistēmā.
Lai risinātu visas minētās nepilnības, revīzijā Labklājības ministrijai kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei valsts sociālās apdrošināšanas jomā ir sniegti 12 ieteikumi pensiju sistēmas pilnveidošanai, tā veicinot, ka arvien vairāk sistēma tiecas sasniegt izvirzītos mērķus, vienlaikus saglabājot tās stabilitāti un nodrošinot tās ilgtspēju.

Nozares

Labklājība

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-10/2016

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

15.05.2017.

Revidējamais laika posms

01.01.2010.-31.12.2015.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts policija, Valsts robežsardze, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests