Atpakaļ

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Valsts kontrole sniegusi Saeimai atzinumu par gada apjomīgākās finanšu revīzijas – saimnieciskā gada pārskata revīzijas – rezultātiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī par 2017. gada valsts kopbudžeta pārskatu sniegts atzinums ar iebildi. Tas nozīmē, ka vairākos jautājumos nepieciešama tūlītēja rīcība, lai novērstu konstatētos trūkumus un nodrošinātu, ka ikviens darījums ar valsts mantu un līdzekļiem notiek likumīgi, mērķtiecīgi un jēgpilni. 

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-35/2017

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

18.10.2018.

Revidējamais laika posms

01.01.2017.-31.12.2017.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Ventspils novada pašvaldība, Aizputes novada pašvaldība, Aknīstes novada pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldība, Amatas novada pašvaldība, Baltinavas novada pašvaldība, Cesvaines novada pašvaldība, Ērgļu novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Grobiņas novada pašvaldība, Iecavas novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Ilūkstes novada pašvaldība, Jaunpils novada pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas dome, Lubānas novada pašvaldība, Nīcas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Raunas novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome, Rucavas novada pašvaldība, Rīgas pilsētas dome, Sējas novada pašvaldība, Skrīveru novada pašvaldība, Vārkavas novada pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Zilupes novada pašvaldība, Valsts ieņēmumu dienests