Valsts kontrole sniegusi Saeimai atzinumu par gada apjomīgākās finanšu revīzijas – saimnieciskā gada pārskata revīzijas – rezultātiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī par 2017. gada valsts kopbudžeta pārskatu sniegts atzinums ar iebildi. Tas nozīmē, ka vairākos jautājumos nepieciešama tūlītēja rīcība, lai novērstu konstatētos trūkumus un nodrošinātu, ka ikviens darījums ar valsts mantu un līdzekļiem notiek likumīgi, mērķtiecīgi un jēgpilni. 

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-35/2017

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

18.10.2018.

Revidējamais laika posms

01.01.2017.-31.12.2017.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Madonas novads, Ventspils novads, Aizkraukles novads, Alūksnes novads, Balvu novads, Bauskas novads, Cēsu novads, Daugavpils valstspilsēta, Jēkabpils novads, Jūrmalas valstspilsēta, Jelgavas valstspilsēta, Ludzas novads, Ogres novads, Olaines novads, Preiļu novads, Liepājas valstspilsēta, Rīgas valstspilsēta, Saulkrastu novads, Smiltenes novads, Tukuma novads, Augšdaugavas novads, Dienvidkurzemes novads, Valsts ieņēmumu dienests